Opinia o uczniu - procedura
sobota, 27 października 2012 15:18

PROCEDURA WYDAWANIA OPINII O UCZNIU W GIMNAZJUM NR 13 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SOSNOWCU 

  1. Opinia o uczniu w Gimnazjum nr 13 w Sosnowcu jest przygotowywana przez nauczyciela, wychowawcę, pedagoga lub psychologa szkolnego.
  2. Opinię przygotowuje się na prośbę:

a)  rodziców/prawnych opiekunów ucznia,

b)  poradni psychologiczno-pedagogicznej bądź innej poradni specjalistycznej,

c)  Sądu Rejonowego – wydziału kuratorów sądowych,

d)  innych instytucji wspomagających, w tym: Policji, MOPS-u.

  1. Opinię przygotowuje się w terminie 7 dni od wpłynięcia do sekretariatu szkoły pisemnego wniosku/prośby o jej sporządzenie.
  2. Rodzic/prawny opiekun odbiera opinię z sekretariatu w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.
  3. Opinia zostaje przygotowana w co najmniej dwóch egzemplarzach             z podpisem osoby sporządzającej opinię oraz dyrektora szkoły. Opinia opatrzona jest pieczęcią szkoły.
  4. W opinii należy umieścić tylko te informacje, na które wychowawca, psycholog bądź pedagog szkolny mają potwierdzenie w swojej dokumentacji.
 

Dziennik elektroniczny

Kamera 13-ki

Deutsch - ich liebe es

Angielski w obrazkach

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

Szachownica.13

Amnesty International

DZIEŃ PASJI wspominamy

Trzynastka w MEDIACH