Doradztwo zawodowe 2014/2015
wtorek, 28 października 2014 16:43


alt

DORADCA ZAWODOWY

mgr Ewa Musiał


PONIEDZIAŁEK
900 – 1400
WTOREK
900 – 1400
ŚRODA
800 – 1300

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS III

 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SOSNOWCU


Nabór na rok szkolny 2015/2016 do szkół ponadgimnazjalnych w Sosnowcu odbywa się w systemie rekrutacji elektronicznej. Już od 11 maja możesz wypełnić wniosek rekrutacyjny logując się na stronie:


http://slaskie.edu.com.pl


Wszystkie ważne terminy, o których musisz pamiętać, aby odpowiednio  przejść przez proces rekrutacji:

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Ważne terminy!!!!

>>> POBIERZ <<<


Strona informacyjna poświęcona rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Sosnowcu na rok szkolny 2015/2016.


http://targi.zse.edu.pl/


Znajdziesz tu wszystkie ważne informacje o kierunkach kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w Sosnowcu.


Zajęcia zawodoznawcze w Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatronicznym

alt

12 czerwca 2015 zainteresowani dalszym kształceniem w Technikum nr 5 i ZSZ nr 7 gimnazjaliści, wzięli udział w zajęciach zawodoznawczych, promujących kierunki kształcenia tych szkół.


Spotkanie ze Strefą Ekonomiczną ”Co dalej gimnazjalisto?"

alt
Dopełnieniem spotkania było zaprezentowanie się obu Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych. Spotkanie miało miejsce w Gimnazjum nr 16 w Sosnowcu.


...............................................

Festiwal zawodów – marzec

alt

W marcu uczniowie Naszego Gimnazjum uczestniczyli w kolejnych warsztatach zawodoznawczych realizowanych w ramach Festiwalu Zawodów przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego mieszczącego się przy ul. Kilińskiego 25. Tym razem trzecioklasiści zapoznali się z zawodem technika cyfrowych procesów graficznych. Tematyka warsztatów - grafika wektorowa, pozwoliła zmierzyć się młodzieży z przygotowaniem własnych projekty. Prócz zajęć kształtujących konkretne umiejętności, omówiono kształcenie w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych oraz perspektywy zawodowe.

Podczas pobytu w Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska uczniom przedstawiono wszystkie kierunki kształcenia, jakie znajdują się w ofercie edukacyjnej szkoły.

Mini Targi Edukacyjne

alt

W dniu 19 marca 2015 odbyły się w Gimnazjum nr 13 Mini Targi Edukacyjne. Podczas nich, swoją ofertę edukacyjną prezentowały wszystkie sosnowieckie szkoły ponadgimnazjalne. Zorganizowanie Mini Targów miało na celu zapoznanie rodziców uczniów klas III i samych uczniów z ofertą edukacyjną szkół, które stanowią dalszy etap kształcenia po szkole gimnazjalnej. Mini Targi Edukacyjne cieszyły, jak co roku, dużym zainteresowaniem rodziców i uczniów Naszej szkoły.


Doradca zawodowy - Ewa Musiał

Festiwal zawodów – luty (podsumowanie)

alt

W lutym uczniowie klas III uczestniczyli w kolejnych warsztatach zawodoznawczych, realizowanych w ramach Festiwalu Zawodu przez CKZiU 25. W tym miesiącu młodzież, rozważająca związanie swoich planów edukacyjno-zawodowych z zawodami: technik spedytor, technik eksploatacji portów i terminali, technik mechanik lotniczy, uczestniczyła w warsztatach zorganizowanych przez Technikum nr 4 Transportowe. Podczas spotkania dokładnie omówione zostały młodzieży kwalifikacje w poszczególnych zawodach, a także możliwości zatrudnienia.

Ciekawym doświadczeniem, który był tematem nr 1 podczas powrotu do szkoły, to lot samolotem… na symulatorze lotuCool

Pomimo, iż zajęcia zawodoznawcze były skoncentrowane na poznanie konkretnych zawodów, gimnazjalistom przedstawiono także inne kierunki kształcenia w CKZiU mieszczącego się przy ulicy Kilińskiego 25. Są to istotne informacje, bo wielu z nich waha się jeszcze nad wyborem tego konkretnego. Dopełnieniem warsztatów było zapoznanie się z ważnymi dla uczniów miejscami w szkole: sala gimnastyczna, basen, stołówka, biblioteka.

alt

Warsztaty zawodoznawcze w Technikum nr 1 Ekonomicznym

Technik organizacji reklamy i technik ekonomista, to kolejne kierunki kształcenia, z którymi w mijającym miesiącu zapoznali się nasi gimnazjaliści. Wykształcenie w obu kierunkach można uzyskać w CKZiU mieszczącego się przy ul. Grota Roweckiego 64. Po części warsztatowej zapoznano gimnazjalistów z topografią budynku szkolnego. Biblioteka, sala gimnastyczna, siłownia, stołówka – na pewno w przyszłym roku szkolnym odnajdą je bez problemu. Ponadto zaprezentowano młodzieży różne, ważne dla życia szkoły wydarzenia, bo jak podkreślano, tworzą one miłą w niej atmosferę.


Spotkanie z panem Tomaszem Nieciem, dziennikarzem TVP Katowice

alt

W dniu 30 stycznia br. młodzież naszego Gimnazjum uczestniczyła w spotkaniu z Panem Tomaszem Nieciem, dziennikarzem, wydawcą, prezenterem TVP Katowice. Pan Tomek podkreślał, że jego praca, to jego pasja. Całą swoją ścieżkę edukacyjną podporządkował zdobyciu kwalifikacji w tym zawodzie. Zwrócił uwagę, iż niekonieczne trzeba ukończyć studia o profilu dziennikarstwa, aby wykonywać ten zawód.

Nasz gość wyczerpująco przedstawił etapy przygotowania głównego programu informacyjnego, począwszy od porannego kolegium, gromadzenia materiałów przez dziennikarzy, nagrania i jego obróbki, montaż i ostatecznie emisję programu informacyjnego.

Podkreślał, że dziennikarz musi posiadać wszechstronną wiedzę z różnych dziedzin, aby być wiarygodnym w przekazywaniu informacji. Na pewno musi znać języki obce, być osobą komunikatywną, zdyscyplinowaną, umiejącą pracować w zespole i potrafiącą zorganizować sobie dzień pracy. Wartością dodaną zawodu  dziennikarza jest niewątpliwie poznanie różnych ciekawych osób, odwiedzanie ciekawych miejsc. Dziennikarz musi być świadomy też tych niepopularnych konsekwencji wykonywania zawodu, jakimi są: często długie godziny pracy w różnych warunkach, praca w sytuacji stresowej i brak stabilizacji.

Niewątpliwie spotkanie było bardzo ciekawe dla uczniów, którzy śmiało zadawali ciekawe i konkretne pytania.

   Serdecznie dziękujemy  za przyjęcie zaproszenia i przybliżenie informacji o zawodzie dziennikarza.


Spotkanie z doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu

alt

W dniach 23, 26 i 28 stycznia br. uczniowie III klas uczestniczyli w spotkaniu z doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu, panią Lucyną Huppert. Podczas niego młodzież zapoznała się z kilkoma istotnymi pojęciami związanymi z rynkiem pracy. Posiadając tę wiedzę, dokładniej zrozumiała istotę jego funkcjonowania.

Z uwagi na fakt, że nasi trzecioklasiści stoją przed koniecznością podjęcia decyzji co do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, a w konsekwencji wyboru zawodu, cenne były dla nich informacje o zawodach deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym, regionalnym i krajowym rynku pracy. Uzyskali informacje o zawodach przyszłości  z dokładną ich charakterystyką.

Kolejnymi etapami prezentacji było zapoznanie się ze skutecznymi metodami poszukiwania pracy oraz różnymi metodami rekrutacji. Przedstawiono młodzieży wymagania stawiane przez pracodawców potencjalnym pracownikom. To, na co zwrócono uwagę, a na co najbardziej ubolewają pracodawcy, to brak motywacji do pracy.

Dziękujemy za ciekawe i pełne ważnych informacji  spotkanie. Młodzież podkreślała, że było ono dla nich wartościowe i na pewno będą brali przekazane informacje pod uwagę, wybierając swój zawód.


Festiwal Zawodów - listopad (podsumowanie)

alt

W tym roku szkolnym, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego mieszczącego się przy ul. Kilińskiego 25 przygotowało dla uczniów III klas szkół gimnazjalnych liczne warsztaty, spotkania z przedstawicielami zawodów i inne formy, mające na celu zapoznanie ich z różnymi zawodami.

W listopadzie nasi trzecioklasiści uczestniczyli w takich warsztatach zawodoznawczych jak:

  • nowoczesna obróbka skrawaniem
  • technik budownictwa
  • murarz-tynkarz
  • technik logistyk

Udział w tych zajęciach pozwala młodzieży nie tylko poznać różne zawody, ale uświadamia im, jak ważne jest dokonanie właściwych wyborów edukacyjno-zawodowych. A tę decyzję trzeba będzie już niebawem podjąć.


I Ty możesz zostać św. Mikołajem – pomaganie jest fajne

alt

Promowanie wolontariatu, to podkreślanie tych cech i postaw, które związane są ze zrozumieniem, tolerancją, empatią i umiejętnością dzielenia się z drugim, potrzebującym człowiekiem. Ta szczytna idea – wolontariat i ten dzień 5 grudnia, w którym obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, skłania do refleksji. Warto, tak po prostu i bez korzyści dla siebie, pomagać… Bo dobro powraca.Ogólnopolski Tydzień Kariery

 alt

Ogólnopolski Tydzień Kariery stał się okazją do przybliżenia młodzieży wielu zawodów, w których wykształcenie można zdobyć w sosnowieckich szkołach ponadgimnazjalnych. Zajęcia zorganizowane w ramach OTK były dla młodzieży bardzo ciekawym doświadczeniem. Będąc jeszcze gimnazjalistami, mogli, choć na chwilę, wykonać zadania właściwe dla różnych zawodów.

Pierwsze warsztaty, z którymi zmierzyli się gimnazjaliści, to pieczenie dietetycznych, owsianych ciasteczek. Mnóstwo włożonej pracy w ich przygotowanie, dało niesamowicie smaczny efekt. Ciasteczka, to nie jedyne kulinarne osiągnięcie naszych uczniów. Kolejna grupa młodzieży zmierzyła się z pierogami. Przygotowanie odpowiedniego ciasta, poznanie różnych technik lepienia pierogów sprawiło, iż niektórzy uczniowie przygotowali istne pierogowe dzieła sztuki.

Serdecznie dziękujemy za zorganizowanie tak zajmujących i ciekawych zajęć zawodoznawczych  Technikum nr 3 Gastronomiczno-Hotelarskiemu i Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 4 Gastronomicznej należące do CKZiU ( ul. Grota Roweckiego 64)

 alt

24 października br. na zajęcia zawodoznawcze do Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych udali się z kolei uczniowie, zainteresowani kształceniem w zawodach technik elektronik i technik informatyk.

Nasi gimnazjaliści zdecydowanie wybrali zajęcia przybliżające im zawód technika elektronika. Pod bacznym okiem nauczyciela mieli okazję przyjrzeć się w praktyce temu zawodowi. Ponadto przedstawiona została im oferta edukacyjna szkoły.

Jeszcze raz dziękujemy za zaproszenie nas na zajęcia zawodoznawcze.


 alt

Z wizytą w Adecco Poland Sosnowiec

Jaki jest nasz lokalny rynek pracy? Które zawody mają na nim szansę rozwoju, a które nie mają żadnych perspektyw? Na te i wiele innych pytań uzyskaliśmy odpowiedź w firmie Adecco Poland
w Sosnowcu – firmie świadczącej kompleksowe usługi z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim
i doradztwem personalnym. Biuro mieszczące się w Sosnowcu jest jednym z 50 biur pracy tymczasowej na terenie Polski.

Podczas spotkania gimnazjaliści poznali kompetencje pracowników, które najbardziej cenione są przez pracodawców. Podkreślano rolę wykształcenia i specjalizowania się, aby osiągnąć jak najwyższy stopień profesjonalizmu.

Spotkanie było dla młodzieży bardzo ciekawe. Po spotkaniu często podkreślała wagę przekazanych informacji  w dokonywaniu wyborów dalszej ścieżki zawodowo-edukacyjnej.

Dziękujemy za umożliwienie nam spotkania z Państwem i przekazania wielu cennych dla młodzieży informacji.


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3

Dziennik elektroniczny

Kamera 13-ki

Deutsch - ich liebe es

Angielski w obrazkach

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 

Szachownica.13

MÓJ SPIS TREŚCI

Amnesty International

Certyfikat